Sajtens innehA?ll

Toyotasajten innehA?ller information om Toyotas produkter och kampanjer. Produkterna som beskrivs pA? sajten sA�ljs i Europa endast av Toyotas auktoriserade A?terfA�rsA�ljare och verkstA�der och kampanjerna gA�ller bara i de lA�nder som anges i samband med respektive kampanj.

All information pA? sajten har uteslutande informationsspridande syfte. Sajten ska ej betraktas eller anvA�ndas som en ersA�ttning fA�r information som A�r tillgA�nglig hos Toyotas auktoriserade A?terfA�rsA�ljare och verkstA�der. Informationen pA? sajten A�r inte juridiskt bindande och utgA�r inget fA�rsA�ljningserbjudande.

TMME gA�r allt som rimligen A�r mA�jligt fA�r att all information pA? sajten ska vara korrekt. Trots detta kan ingen garanti mot felaktigheter pA? sajten lA�mnas och TMME frA?ntar sig dA�rfA�r ansvaret fA�r att informationen A�r korrekt och fullstA�ndig. Sajten och all information i densamma delges dig ”som den A�r”, utan nA?gra uttryckta eller eljest lA�mnade garantier. TMME fA�rbehA?ller sig rA�tten att nA�r som helst och utan fA�rvarning fA�reta fA�rA�ndringar avseende bilmodeller, utrustning, specifikationer samt tillgA�nglighet.

Copyright

FramstA�llandet av och innehA?llet i denna sajt skyddas av industrial and intellectual rights. Information, text, bilder och grafik fA?r endast anvA�ndas fA�r personliga, icke-kommersiella A�ndamA?l och fA?r inte A?terges, A�ndras, vidarebefordras eller publiceras helt eller delvis, oavsett A�ndamA?l utom fA�r att titta pA?, utan att skriftligt tillstA?nd fA�rst har inhA�mtats frA?n avsA�ndaren av denna webbplats.

Personuppgifter

Varje personlig uppgift som du lA�mnar till TMME via Toyota-sajten kommer bara att anvA�ndas av Toyota fA�r att fA�rbA�ttra den service som Toyota tillhandahA?ller, inklusive marknadsfA�ring. TMME gA�r allt fA�r att sA�kerstA�lla att insamlande, A�verfA�ring och lagring av personliga uppgifter sker pA? ett sA�kert och betryggande sA�tt sA?som kan fA�rvA�ntas gA�llande handhavande av sA?dan information. TMME kommer inte att A�verfA�ra personliga uppgifter till tredje part, utom till andra behA�riga inom Toyotas distributionsnA�tverk. Du har rA�tt att nA�r som helst fA? tillgA?ng till dina personliga uppgifter samt korrigera felaktigheter och invA�nda mot anvA�ndningen av personliga uppgifter.

DA? TMME inte A�r skyldigt att A�vervaka eller granska information som lA�mnas av besA�kare pA? sajten och frA?ntar sig allt ansvar avseende sA?dan anvA�ndarinformation, fA�rbehA?ller sig TMME rA�tten att dA? och dA? kontrollera sA?dan information och ta bort den frA?n sajten utan angivande av skA�l.

Om cookies

Denna sajt anvA�nder en teknik med s k cookies fA�r att kunna fA�lja besA�karens spA?r pA? sajten. Denna teknik syftar till att registrera anvA�ndarnas aktivitet pA? sajten och att underlA�tta utvA�rderingar och fA�rbA�ttringar fA�r att gA�ra sajten mer anvA�ndbar fA�r dig. Sajten anvA�nder dock inte denna teknik fA�r att registrera information om individuella anvA�ndare, varfA�r ingen information om just dig kommer att sparas eller anvA�ndas. Notera att du kan stA�lla in din egen webblA�sare sA? att den inte accepterar cookies eller varnar dig om cookies anvA�nds.