Garantier

Det skall vara enkelt och ekonomiskt att A�ga en Toyota. Det gA�ller vare sig du har en ny bil eller en som bA�rjar fA? nA?gra A?r pA? nacken. DA�rfA�r ger vi dig ett generA�st garantipaket och erbjuder fA�rmA?nliga fA�rsA�kringar samt en rad andra tjA�nster.

Fabriksgarantier

Med varje ny Toyota fA�ljer ett omfattande garantipaket. Nedan fA?r du en sammanfattning av dessa garantier. Den exakta omfattningen fA�r respektive garanti A?terfinns i bilens A�garhandlingar (service- och garantihA�ftet). Du kan ocksA? frA?ga nA�rmaste auktoriserad Toyota-A?terfA�rsA�ljare fA�r mer information.

3 A?rs nybilsgaranti

Garantin omfattar alla defekter som beror pA? material- eller tillverkningsfel vid normal anvA�ndning under en period av tre A?r, dock hA�gst 100 000km, men utan begrA�nsning av kA�rstrA�ckan under fA�rsta A?ret.

3 A?rs garanti mot ytrost- och lackskador

Omfattar ytrost och lackdefekter som till fA�ljd av material- eller tillverkningsfel uppstA?r pA? lackerade delar av karossen. Garantin gA�ller under tre A?r (1A?r fA�r flak pA? transportbilar) utan begrA�nsning av kA�rstrA�ckan.

12 A?rs resp. 6 A?rs garanti mot genomrostning

Garantin omfattar perforering av karossen (dvs hA?l rakt igenom plA?ten inifrA?n och ut) till fA�ljd av material- eller tillverkningsfel. GA�ller under sex A?r fA�r transportbilar (3A?r fA�r flak pA? transportbilar) och under 12 A?r fA�r A�vriga modeller.

5 A?rs hybridgaranti

FA�r Toyotas hybridbilar gA�ller dessutom 5 A?rs alt 100 000 kilometers garanti pA? fA�ljande fyra hybridkomponenter, hA�gvoltsbatteri, hA�gvoltsbatteri-ECU, hybrid-ECU och spA�nningsomvandlare/likriktare (PCU/Power Control Unit). FA�r Prius generation 2 gA�ller andra garantivillkor.

Toyota Kvalitetsgaranti

Vi paIS Toyota tror saIS mycket paIS vaISra bilars kvalitet att du faISr ett ovanligt bra garantipaket naI?r du koI?per en begagnad bil hos oss. Toyota Kvalitetsgaranti, TKG, foI?ljer med paIS koI?pet naI?r du koI?per en Toyota som aI?r minst 24 maISnader gammal hos naISgon av vaISra auktoriserade Toyota-aISterfoI?rsaI?ljare. Garantin gaI?ller tills bilen aI?r 8 aISr, eller tills den har gaIStt 15 000 mil. FoI?r hybridkomponenterna i vaISra hybrider aI?r garantin utoI?kad till 20.000 mil eller 10 aISr. Garantin gaI?ller under foI?rutsaI?ttning att underhaISllsservice har utfoI?rts var 1.500 mil, eller minst en gaISng per aISr hos en auktoriserad Toyota-verkstad.

3 A?rs vagnskadegaranti (gA�ller personbilar)

Omfattar skador som uppstA?r pA? din bil vid till exempel trafikolycka, uppsA?tlig skadegA�relse, dikeskA�rning, fallande trA�d, snA�ras eller vid transport pA? annat transportmedel som bilfA�rja eller tA?g.

3 A?rs vA�gassistans

Varje ny Toyota A?tfA�ljs av Toyota Eurocare a�� ett 3-A?rigt assistansavtal som gA�ller i A�ver 30 europeiska lA�nder.