Bil-center marknadsför, servar, reparerar och säljer bilar samt erbjuder försäljning
av reservdelar och tillbehör till privatpersoner, företag samt organisationer.
Vi skall kännetecknas av trevligt bemötande, tryggheten gällande kvalitén av våra produkter, tjänster och personal samt totalekonomi.
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska Bil-center arbeta förebyggande och
där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

•Informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ.

•I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en
mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster.

•Arbeta för att minimera miljöpåverkan från de avfall som uppkommer
i vår verksamhet.

•Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar
miljöfrågor i enlighet med våra krav.

•Öppet kommunicera om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för
förändringar i omvärlden.

Bil-center arbetar för att alla medarbetare ska ha en grundläggande miljökunskap samt god kännedom om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har.

Vårt miljöarbete styrs av principerna i “The Toyota Way”. En av
dem är “Kaizen”, vilket står för övertygelsen om att det alltid finns
utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli
helt perfekt.

Värnamo, November 2017

Fredrik Johansson, VD