Enkel och riskfri bilfA�rmA?n

Som arbetsgivare kan du erbjuda din personal att pA? ett enkelt och riskfritt sA�tt kA�ra en ny Toyota utan att det kostar fA�retaget nA?gonting extra.

FA�rdelar med Personalbil

En ny bil utan bekymmer

FA�r medarbetaren ingA?r vA�rdeminskning, service, reparationer, bilfA�rsA�kring samt vA�gtrafikskatt. Han eller hon behA�ver inte heller bekymra sig om nA?got andrahandsvA�rde pA? bilen. Med Toyota Personalbil kan medarbetaren ocksA? A?tnjuta fA�retagets oftast mer fA�rmA?nliga upphandlingsvillkor.

Kontakta oss fA�r mer information

Vi besvarar gA�rna frA?gor om personalbil och hjA�lper dig med en aktuell kalkyl fA�r bilfinansiering.